چهارشنبه 26 خرداد 1400
 
 

معرفي برنامه PM تصويری (PREVENTIVE MAINTNANCE)

تعميرات پيشگيرانه  تجهيزات آزمايشگاه ( LAB PM )

- تعاريف

مزايا و معايب PM

فعاليتهاي دوره‌اي PM

 اهداف اجراي PM

محاسن PM تصويري

روند اجراي PM

نحوه اجراي پروژه فيلم‌برداري

مدت زمان فيلم‌برداري

براي بيش از 50 تجهيز حدود 210 دقيقه فيلم مفيد باید گرفته شود كه اين ميزان چكيده‌اي  از حدود 1000 دقيقه فيلم‌برداري مي‌باشد.