چهارشنبه 26 خرداد 1400
 
 

وضعیت تولید آهن اسفنجی در ایران و جهان

در حال حاضر ایران دومین تولید کننده آهن اسفنجی از طریق احیا مستقیم بعد از هندوستان می‌باشد. بعد از هند و ایران دو کشور ونزوئلا و مكزیك دارای رتبه‌های سوم و چهارم تولید آهن اسفنجی هستند.

میزان تولید آهن اسفنجی دنیا در سال 2012 با روش‌های مختلف احیا (استفاده از گاز طبیع و ذغال سنگ) معادل 68.2 میلیون تن شده است. رشد میزان تولید آهن اسفنجی در کشور هندوستان با توجه به وفور معادن ذغال سنگ که از کوره‌های دوار نیز استفاده می‌نماید و مستقیماً سنگ آهن را در معرض گاز احیایی تولید شده از ذغال سنگ قرار می‌دهد باعث شده است که سهم تولید آهن اسفنجی با این روش در دنیا به 25.7 درصد افزایش یابد.

از میان روش‌های مختلف احیای مسقیم که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند، تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس توسعه چشمگیری داشته است. باردهی مداوم آهن اسفنجی در کوره‌های برقی و قوس الكتریكی و امكان افزایش راندمان تولید با توجه به تكنولوژیهای روز، موجب راه‌اندازی واحدهای متعدد میدرکس دیگری در دو دهه اخیر و در کشورهای مختلف دنیا شده است به نحوی که در سال 2012 از مجموع نزدیك به 52 میلیون تن آهن اسفنجی تولید شده با روش‌های مختلف استفاده از گاز طبیعی در جهان‌، سهم روش میدرکس بیش از 80 درصد بوده است.